Zaniżone odszkodowanie? Na pomoc fachowa kancelaria!

Zaniżone odszkodowanie? Na pomoc fachowa kancelaria!

Wypadek i kolizja – oba te zdarzenia z pewnością nie należą do najprzyjemniejszych, ale niestety z uwagi na podwyższone natężenie ruchu drogowego często można się z nimi spotkać. Nawet jeśli była to niegroźna stłuczka, to oprócz przeżywania samego stresu związanego z tym wydarzeniem, trzeba jeszcze walczyć o należne odszkodowanie.

Niestety często można zauważyć sytuacje, kiedy to wysokość odszkodowania jest znacząco niższa, niż poniesione szkody. Wynika to w dużej mierze po prostu z tego, że każdy ubezpieczyciel dąży nie tyle do tego, aby w pełni zrekompensować stratę poszkodowanemu, ile ponieść ze swojej strony jak najmniejsze koszty całej operacji. W tym aspekcie wiele zależy też od tego, czy jest to:

– szkoda całkowita

– szkoda częściowa

A jaka jest pomiędzy nimi różnica? Otóż w pierwszym przypadku uszkodzenia pojazdu są tak znaczące, że tak naprawdę zupełnie nieopłacalna staje się jego naprawa. Nieco inaczej jest jednak w razie orzeczenia szkody częściowej. W tej sytuacji przesłanki ekonomiczne, jak najbardziej uzasadniają już przeprowadzenie niezbędnych działań naprawczych. I właśnie w tym drugim przypadku często odbywa się zaniżanie odszkodowań przez ubezpieczyciela.

Czy, jednak gdy dotyka nas wspomniana zaniżona wartość odszkodowania, to musimy się z tym pogodzić? Jak się okazuje, zdecydowanie nie. Co więcej, już wtedy powinniśmy podjąć odpowiednie działania zmierzające do tego, by złożyć odwołanie i zaniżone odszkodowanie podwyższyć. Same przepisy prawne dają nam zresztą możliwość napisania odwołania, co oczywiście należy wówczas uczynić. Miejmy też świadomość, że nie tylko my spotkaliśmy się z takim problemem i pomimo wszystko można sobie z nim poradzić.

Aby jednak wszystko zakończyło się powodzeniem, warto sięgnąć po profesjonalną pomoc. Świadczy ją profesjonalna kancelaria odszkodowawcza, która działa, tak aby wyrównać wszelkie dysproporcje pomiędzy rzeczywistą stratą a orzeczonym przez ubezpieczyciela zadośćuczynieniem. Prawnik, który znajduje się w takim miejscu, doskonale orientuje się w obowiązujących przepisach, więc pomoże nam przejść przez cały ten proces. Co warto podkreślić, sama praktyka pokazuje, że zaangażowanie dobrej kancelarii odszkodowawczej w sprawę powoduje, że dopłata do odszkodowania jest realna.

Absolutnie nie obawiajmy się więc zawalczyć o swoje prawo, zwłaszcza że prawnicy od odszkodowań pomogą nam wyegzekwować należną i sprawiedliwą kwotę od ubezpieczyciela.