Charakterystyka drzwi przeciwpożarowych

Charakterystyka drzwi przeciwpożarowych

Podczas oddawania budynku do użytku, w tym również budynku użyteczności publicznej, ten musi spełniać wiele nałożonych wymogów technicznych. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w każdym aspekcie jest jednym z priorytetów, a wymogiem w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej są odpowiednie i we właściwym miejscu usytuowane drzwi przeciwpożarowe. Element ten ma do wypełnienia dwie funkcje, a więc umożliwienie sprawnej ewakuacji z miejsca objętego pożarem oraz zabezpieczenie przed ogniem poprzez odporność na działanie płomieni i wysoką temperaturę. Co cechuje drzwi przeciwpożarowe wypełniające swoje funkcje?

Drzwi przeciwpożarowe – optymalna szerokość

Drzwi przeciwpożarowe muszą mieć pewną wymaganą szerokość. Przez drzwi przeciwpożarowe musi dosyć swobodnie przejść szybko grupa osób uciekających przed pożarem, ponieważ wbrew naukom prowadzonym podczas szkoleń ppoż., trudno jest takim ludziom zachować spokój. Drzwi z tego powodu nie mogą być wąskie, ponieważ szybko dojdzie do ich zakorkowania i wzrostu panicznych zachowań u ludzi. Drzwi umożliwiające swobodny przepływ idących szybko ludzi dają gwarancję przepustowości, która sprawdzi się w ochronie zdrowia i życia.

Drzwi przeciwpożarowe – skrzydło otwierane na zewnątrz

Drzwi przeciwpożarowe nie mogą otwierać się do wewnątrz, ale na zewnątrz, aby nie zablokować drogi ucieczki w wypadku dużego skupiska napierających na drzwi ludzi. Przy otwierającym się skrzydle na zewnątrz drzwi ustąpią łatwo pod naciśnięciem klamki i zwykłym pchnięciu, a przestraszeni ludzie swobodnie wydostaną się poza obręb pożaru. Inaczej wydarzy się w wypadku naparcia na drzwi, których skrzydło otwiera się do wewnątrz. Drzwi otwieranych do wewnątrz nie da się otworzyć już przy kilkunastu napierających na nie ludziach. Przy kilkudziesięcioosobowym tłumie zatrzymanych w ucieczce ludzi powstanie paniki staje się pewne, a wyjaśnianie przerażonym, że trzeba się cofnąć nie przyniosłoby efektu.

Takie drzwi wyposaża się również stopki podporowe, które zabezpieczą je przed zamknięciem. Opcja alternatywną i lepszą, gdyż o stopki można się podczas ucieczki przed pożarem potknąć, są znacznie wygodniejsze magnetyczno-elektryczne trzymacze drzwiowe.

Drzwi przeciwpożarowe – mocna konstrukcja i szczelność

Drzwi przeciwpożarowe muszą być mocne i szczelne. Czasami osoby przebywają w sąsiednim względem do miejsca pożaru pomieszczeniu, a zamknięte drzwi muszą stawać temu pożarowi na drodze. Przez tego rodzaju drzwi nie może się przedostawać dym, ponieważ groziłoby to uduszeniem czekających na ewakuację ludzi. Wyposaża się je z tego powodu w uszczelki przeciwdymne albo takie, które przy kontakcie z dymem zwiększają swoją objętość, czyli uszczelki pęczniejące. Ponadto progi dodatkowo uzbraja się w uszczelnienia progowe.

Drzwi muszą być dodatkowo i co jest dość oczywiste odporne na ogień. Tworzywem, z którego wykonuje się drzwi przeciwpożarowe, jest więc stal, chociaż sama konstrukcja może być wykonana z profili duraluminiowych. U producentów drzwi przeciwpożarowe są dostępne w wielu wariantach ułatwiających ich sprawne użytkowanie, np. drzwi przeciwpożarowe z czytnikiem linii papilarnych lub na kartę albo drzwi przeciwpożarowe z samowyzwalaczem.