Instrukcja BHP – czym jest, czy jest obowiązkowa i gdzie powinna się znajdować?

Instrukcja BHP – czym jest, czy jest obowiązkowa i gdzie powinna się znajdować?

Bezpieczeństwo pracowników jest jedną z najistotniejszych kwestii w temacie zatrudnienia. O to bezpieczeństwo musi zadbać pracodawca, na którego odpowiednie przepisy w tym zakresie nakłada polskie prawo. Tak więc w miejscu pracy powinny znajdować się instrukcje BHP. Powinny być one nie tylko stosowane ale także pracownicy zatrudnieni w danym zakładzie pracy, powinni znać ich treść. Czemu ma to służyć? Odpowiedź wydaje się prosta a zarazem oczywista: By ograniczyć wypadki przy pracy.

Co to takiego instrukcja BHP?

Każda praca polega na tym, że na jej stanowisku, osoba zatrudniona wykonuje swoje służbowe obowiązki. Instrukcja BHP stanowi zbiór konkretnych, ogólnie przyjętych zasad, mających za zadanie poprawić a nawet zapewnić bezpieczeństwo wykonywanej pracy.

Instrukcja BHP, jak sama nazwa wskazuje, instruuje co do czynności, które pracownik powinien wykonać przed rozpoczęciem swojej pracy, co powinien robić podczas jej wykonywania a także gdy już tę pracę skończy.

Instrukcja zawiera także ogólną charakterystykę danego stanowiska. Jej treść przewiduje sytuacje awaryjne a także daje wskazówki odnośnie konserwacji maszyn oraz innych urządzeń technicznych, w które wyposażone jest dane stanowisko pracy.

Obowiązkowe instrukcje BHP w zakładzie pracy

Wszystko tak właściwie zależy od branży, w której działa nasz pracodawca. Instrukcja BHP jest uzależniona również od charakteru pracy jak również rodzaju niebezpieczeństw, na które podczas jej wykonywania, narażony jest pracownik zatrudniony na danym stanowisku. By skutecznie opracować taką instrukcję, by spełniała ona swoje zadanie i nie była oderwana od rzeczywistości, najpierw należy dokonać analizy zagrożeń, które realnie występują na konkretnym stanowisku. Jeżeli pracodawca posiada odpowiednie kwalifikacje, takiej analizy może dokonać sam, jednak najczęściej przeprowadza ją specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Są jednak pewne instrukcje BHP, które trzeba zastosować w każdym zakładzie pracy. Mowa tutaj o instrukcji ogólnej BHP (dla wszystkich pracowników), instrukcji mycia i dezynfekcji rąk, pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, postępowania w sytuacji powstania pożaru w zakładzie pracy, ogólna instrukcja BHP w zakresie przeciwpożarowym.

Zakłady specjalistyczne, które zajmują się produkcją lub obróbką różnorakich materiałów, powinny sięgnąć po instrukcje stanowiskowe dla osób zatrudnionych przy obsłudze narzędzi, urządzeń technicznych lub przy procesach technologicznych. Dotyczy to przede wszystkim branży budowlanej, obróbki drewna, tworzyw sztucznych, metali, firm gastronomicznych, spożywczych, pracowników spawalniczych, zakładających instalacje gazowe, wodne, kanalizacyjne.

Miejsce dla instrukcji BHP

Nie jest wymagane, choć jest to najbardziej praktyczne z możliwych rozwiązań, by instrukcja BHP znajdowała się w miarę blisko stanowiska pracy, dla którego została opracowana. Ma być jednak umieszczona w widocznym a także łatwo dostępnym miejscu, dla wszystkich zainteresowanych. Takim miejscem może być pomieszczenie socjalne, zazwyczaj wspólne, korytarz czy chociażby szatnia. Obowiązkiem pracodawcy jest poinformować pracownika, gdzie, w razie potrzeby, może zapoznać się z daną instrukcją. Pracownicy mają prawo wglądu do instrukcji BHP w każdej chwili, kiedy tego potrzebują.