Gdzie możemy rozpalić ognisko albo grill?

Gdzie możemy rozpalić ognisko albo grill?

Piękna pogoda sprzyja miłym spotkaniom w plenerze, na których w większości jest rozstawiany grill. Czy zawsze jest to dozwolone? Temat ten podzielmy na takie oto segmenty:

1). Na działce rekreacyjnej – nie ma tu zakazu grillowania czy rozpalania ogniska. Ale wszystko musi być w granicach prawa i rozsądku. Lepiej nie rozpalać ognisk tuż przy budynkach i pod drzewami. To może stwarzać zagrożenie pożarowe, co jest wykroczeniem (art. 82 Kodeksu wykroczeń). Grillowanie nie może być też uciążliwe dla sąsiadów. Częste biesiadowanie, hałasowanie do późna, to zakłócanie porządku i ciszy nocnej (obowiązuje też na działkach). Jeżeli sąsiedzi wezwą straż miejską, nocne spotkania towarzyskie z głośną muzyką mogą skończyć się pouczeniem lub mandatem do 500 zł/

2). W lesie – na terenach leśnych i w odległości do 100 metrów od granicy lasu zakazane jest rozniecanie ognia. Za spowodowanie zagrożenia pożarowego grozi mandat, na przykład 500 zł. Rozpalenie grilla i ogniska jest możliwe wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez nadleśnictwa. Na ich stronach internetowych znajdują się te informacje. Nadleśnictwo może jednak nie wyznaczyć żadnego takiego miejsca na swoim terenie.

3). Nad jeziorem, przy rzece – możemy upiec kiełbaski w miejscach wyznaczonych (gminy oznaczają je w tzw. przestrzeni publicznej). Wtedy te miejsca są zabezpieczone przed rozprzestrzenieniem się ognia. Jeśli zaś nie ma ich nad wodą, to zakazane jest rozpalenie grilla i ogniska. O sfery do grillowania pytajmy w urzędzie gminy (miasta).

4). Na balkonie – należy wiedzieć, że nie ma kodeksowego przepisu zakazującego grillowania. Ale wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa mogą w regulaminach wprowadzić taki zapis, i trzeba go przestrzegać. W przeciwnym razie sąsiedzi mają prawo wezwać straż miejską, ponieważ grillowanie na balkonie stwarza zagrożenie pożarowe.

Czy grill jest możliwy podczas suszy?

Co do zasady, w miejscach do tego wyznaczonych, możemy rozpalić ognisko lub postawić grilla nad rzeką, w parku, na plaży. Warto jednak śledzić informacje dotyczące pogody. W czasie suszy rozpalanie jakiegokolwiek ognia jest zabronione. Szczególną ostrożność należy zachować również w wietrzne dni.